תקדים - הכפלת פיצוי לדיור לפרפלג שטרם רכש דירה לפני התאונה