תביעת עובד שנפגע בעבודה במפעל תעשייתי ונותר נכה קוואדריפלג