פיצוי ענק לילדה מונשמת - תשלום חד פעמי ועוד 32,000 לחודש (צמוד) לכל החיים