פיצוי ענק בתשלום 6.5 מיליון חד פעמי ו-27,000 לחודש (צמוד) לכל החיים