נכשל ערעור חברה ציבורית ידועה נגד מנהל שפוטר והטיל עליה עיקולים להבטחת תביעתו