בית המשפט העליון הגדיל סכום הפיצויים שנפסק לצעירה שנפלה לתוך פיר בבניין מגובה מטרים