אסון גשר המכביה - הטלת עיקול על כספי תנועת מכבי העולמית להבטחת פיצוי לנפגעת אוסטרלית